Uitgangspunt Wan

Uitgangspunt Wan

Wan willen we klein en intiem houden. Dat is vooral omdat we het logistiek haalbaar willen houden met een klein team. Maar dat is ook omdat we, de mensen achter de schermen, ons deel van grote evenementen hebben gehad, en we Wan voor een stuk zien als een experiment.

Een experiment? Ja. Grote evenementen met een beruchte achtergrond, zoals Epos en Saga, lopen het risico om te verworden tot logge schepen die hun wendbaarheid en flexibiliteit verliezen. En die nalatenschap willen we niet bij de start, maar ook niet na enkele evenementen als een blok aan ons been voelen. Daarom hebben we geopteerd voor een kleiner evenement.

Maar wat willen we dan doen op dat evenement? Wat stoorde ons bij onze eigen -succesvolle- evenementen uit het verleden dat we nu beter willen doen?

  1. Geen time-stops. Time-stops breken de spanning, de natuurlijk flow en beperken het inlevingsvermogen van de deelnemers. Dat willen we dus niet. Idiote uitvindingen zoals time-freeze of het nog belachelijkere time-hold zijn natuurlijk nog meer uit den boze.
  2. Deelnemers maken zelf spel: we verwachten van elke deelnemer dat die zijn eigen achtergrond en concept zo uitwerkt dat het anderen activeert in het spel. Wie hulp nodig heeft van spelleiding hoeft er maar om te vragen.
  3. We zijn allemaal oud en versleten, en we ruimen dus samen op. Samen opzetten is zeker ook welkom.
  4. Spelregels moeten ‘onzichtbaar’ zijn. Geen complexe incantaties, buitenspel uitleg of effecten die uitgelegd moeten worden tijdens het spel. Weet je het effect niet, dan doe je maar wat.
  5. Spelregels zijn deel van het spel, maar ze moeten bijdragen aan de wereld. We hebben geen problemen met complexe spelregels, maar als een regel onvoldoende bijdraagt, dan hebben we die niet nodig. We werken met een flexibel systeem, en zoeken steeds naar spelmechanieken die de binnenspelse wereld mee uitdiepen en sterker maken.
  6. Vroeger was het niet beter. We proberen diengen uit. We experimenteren. Soms gaan we falen. Soms gaan we de hele LARP-wereld innoveren. Maar we gaan steeds durven zoeken naar nieuwe dingen, en we verwachten van de deelnemers dat ze meezoeken.