Besturen VZW

Besturen VZW

Het dagelijks bestuur. 

Deze krijgt het mandaat van de algemene vergadering om de VZW te vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur kan de dagelijkse leiding nemen (vb. betalingen doen, contracten afsluiten) zonder telkens het hele bestuur te moeten betrekken.

 • Voorzitter: Heike Beckers
 • Ondervoorzitter: Jean-Marc Frederiks
 • Penningmeester: Kristof Verhoeven

Bestuur.

Het uitvoerend orgaan van de vereniging. Intern is het bestuur verantwoordelijk voor de vzw, en zorgt ervoor dat de organisatie draait. Extern kan het bestuur de vzw vertegenwoordigen door bijvoorbeeld contracten afsluiten, toegang hebben tot de bank, …

 • Voorzitter: Heike Beckers
 • Ondervoorzitter: Jean-Marc Frederiks
 • Penningmeester: Kristof Verhoeven
 • Projectleider Wan: Jori Aerden
 • Penningmeester Wan: Dave Geentjes
 • Projectleider Epos: Ulrike Küchler
 • Penningmeester Epos: Wout Geerings
 • Projectleider Witcher: Sander Bestevaar
 • Penningmeester Witcher: Jonas Verhaevert
 • Projectleider Lacrima: Stefan Strybol

Algemene vergadering.

Deze bestaat uit de werkende of effectieve leden. Het zijn de ‘ouders’ van de VZW die beslissen en controleren. Het bestuursorgaan moet de leden ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering bijeenroepen.

 • Heike Beckers
 • Jean-Marc Frederiks
 • Kristof Verhoeven
 • Jori Aerden
 • Dave Geentjes
 • Michiel De Coninck
 • Kim Houtmeyers
 • Elke Caluwe
 • Jonas Verhaevert
 • Marc Bessemans
 • Martijn Kruining
 • Ulrike Küchler
 • Bart Vandeweyer
 • Johan vander Speeten

Toegetreden leden. 

De toegetreden leden zijn de deelnemers aan de verschillende projecten en events van de VZW.  Zij hebben geen officiële functie in de bestuursorganen van de vzw.

Stichters (1991)

 • Jan Deconinck
 • Annelies Van Gysegem
 • Werner Verrezen
 • Kris Van Der Eycken
 • Koen De Rooster
 • Elfriede De Rooster