Besturen VZW

Besturen VZW

Het bestuur. 

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig  zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

 • Voorzitter: Heike Beckers
 • Ondervoorzitter: Jean-Marc Frederiks
 • Penningmeester: Kristof Verhoeven
 • Bestuurslid als projectleider Wan: Jori Aerden
 • Bestuurslid als projectleider Witcher: Sander Bestevaar
 • Bestuurslid als projectleider Epos: Ulrike Küchler
 • Bestuurslid als projectleider Lacrima: Peter de Loock

Algemene vergadering.

De algemene vergadering bestaat uit alle (effectieve) leden van de vereniging en zijn het beslissende orgaan van de VZW. Minstens één maal per jaar worden deze vergadering bijeengeroepen. Iedereen is welkom, maar enkel effectieve leden hebben stemrecht.

Dit zijn onze helden!

 • Heike Beckers
 • Jean-Marc Frederiks
 • Kristof Verhoeven
 • Jori Aerden
 • Dave Geentjes
 • Michiel De Coninck
 • Kim Houtmeyers
 • Elke Caluwe
 • Jonas Verhaevert
 • Marc Bessemans
 • Martijn Kruining
 • Ulrike Küchler
 • Bart Vandeweyer
 • Sander Bestevaar
 • Steven Plugers
 • Wout Geerings
 • Peter van Loock

Toegetreden leden. 

De toegetreden leden zijn de deelnemers aan de verschillende projecten en events van de VZW.  Zij hebben geen officiële functie in de bestuursorganen van de vzw.

Stichters (1991)

 • Jan Deconinck
 • Annelies Van Gysegem
 • Werner Verrezen
 • Kris Van Der Eycken
 • Koen De Rooster
 • Elfriede De Rooster