Epos 46 – Dans ende Macaber – Speler

Epos 46 – Dans ende Macaber – Speler

195,00

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

U weeze van harte ende kordiael uytgenoodigd voor het naeckenden Bal der Herrysenis,  inden slot ende kasteel van ’s Gravensburghte, plaetsvindende naer aloudhe endus goedhe gewoonte tydens den eersten vollen maen van Hexamonat.

Wanneer? Vrijdag 7 juni 2024 vanaf 18u tot zondagochtend 9 juni 2024.

Waar? Château De Courrière, Rue Bâtis de Corère 6, 5336 Assesse

Prijs? 195 euro (je bent door deelname automatisch lid van de VZW)

Deze inschrijving is bindend. Annuleringsvoorwaarden:
– 80% terugbetaling tot 1 maand voor event
– 0% terugbetaling binnen de maand van het event

Hoe betalen?
OVERSCHRIJVEN OP REKENING: BE13 0012 2624 8839 BIC: GEBABEBB
Mededeling: EPOS 46 + naam en voornaam + speler
Bijvoorbeeld: EPOS 46 QUICK FLUPKE SPELER

We kijken er naar uit om je te ontvangen in Eternica!

Eeuwighe groeten,
uw nederighe spelleiding

=> Belangrijk: uw inschrijving is enkel geldig en volledig na betaling.
=> Belangrijk: Als je ook voor iemand anders inschrijft: schrijf hun naam correct in de mededeling en wees zeker dat zij in aanmerking komen voor vroegtijdige inschrijving.

 

English

You are cordially invited to attend the Ball of Resurrection in the Castle of ’s Gravensburghte, which has been ordained to take place by ancient law and custom, on the first full moon of Hexamonat.

When? Friday 7th of june 2024 from 18h until sundaymorning 9th of june 2024.

Where? Château De Courrière, Rue Bâtis de Corère 6, 5336 Assesse

Price? 195 euro (you’re automatically a member of the VZW when you register for the event)

Registration is binding. Terms of cancellation:
– 80% refund if you cancel up to 1 month before the event
– 0% refund after that

Payment:
Banktransfer to: BE13 0012 2624 8839 BIC: GEBABEBB
Statement: EPOS 46 + first name last name + player
For example: EPOS 46 QUICK FLUPKE PLAYER

We are looking forward to meeting you in Eternica!

Eternal greetings,
your humble storytellers

=> Important: registration is only valid and complete after we have received your payment.
=> Important: If you are signing up for someone else: make sure to mention their name(s) clearly and they are eligable for early registration!

Comments are closed.