Nodige documenten

Nodige documenten

Per event maak je een onkostennota ondertekend door penningmeester van het project en de projectverantwoordelijke. Op de jaarlijkse algemene vergadering overhandig je deze aan de penningmeester van de VZW.

De onkostennota is een verzameling van alle onkosten van dat event. De bonnetjes worden in diverse enveloppes (meestal per persoon) gebundeld, met het overeenkomstig nummer van de onkostennota er op vermeld.

Onkostennota 2019 VZW Eternica (pages)

Onkostennota-2019-VZW-Eternica (word)

Onkostennota-2019-VZW-Eternica (pdf)